Habraaca magangelyada

Codsashada magangalyada gudaha Belgium haddii aad samaynayso, waxaad codsanaysaa inaad joogto dhulka Belgian sababtoo ah naftaada ayaa halis lagu galiyay dalkaagii asalka aad u dhalatay.

Waa maxay tillaabooyinka ugu weyn ee habraaca magangalyada?

Gudaha xarunta, waxaad u gudbinaysaa codsigaaga magangelyo Xafiiska Socdaalka. Xafiiska Socdaalka wuxuu hubin doonaa inuu Biljimka yahay waddan karti u leh wax ka qabashada codsigaaga.

Codsigaaga waxaa markaa loo gudbinayaa GuddoomiyahaGuud ee Qaxootiga iyo Dadka Waddanlaweyaasha (CGVS/CGRA), hay'ad madax bannaan taasoo ku wareysan doonta oo go'aan gaari doonta.

Haddii aadan waafaqsaneyn go'aanka CGVS/CGRA, waxaad u gudbin kartaa racfaan ka dhan ah Golaha Dacwad Oogida Sharciga Shisheeyaha (RvV/CCE).

Macquul ma ahan inaad codsi magangalyo kasoo xareysato dibadda.