Xiriirka

Miyaad qabtaa su'aal ku saabsan xuquuqdaada qaabilaad ama xaaladaada gudaha Biljimka? Waxaad nagala soo xiriiri kartaa barta Info Point ee xarunta soo-galootiga ee Fedasil.

Booqo Info Point

Rue de Passchendaele 2

1000 Brussels

Goobta Macluumaadka ee Fedasil waxay furan tahay Isniinta ilaa Jimcaha, laga bilaabo 8:30 subaxnimo illaa 12:30 galabnimo.

Kala xiriir Barta Macluumaadka
Telefoonka: +32 (0)2 227 41 51
Iimaylka: dispatching.infopunt@fedasil.be