Xiriirka

Goobta soo dhaweynta la'aanta awgeeed, Fedasil ma awooddin karto inay baarto codsi qaabilaada soo-dhaweynta ilaa goor dambe. Carruurta, haween iyo dadka nugul ayaa mudnaan la siinaya.

Inta laga gaarayo, waxaad iska diiwaangelin kartaa liiska sugitaanka ee qaabilaada soo-dhaweynta. Baarista kadib codsi qaabilaada soo-dhaweynta, Fedasil ayaa waxay kala soo xiriiri doontaa adiga e-mail marka ay jirto goobta soo dhaweynta ee laga heli karo.

Su'aal ku saabsan xaaladda Biljimka?
Bilowga Fedasil Info Point waxaad u imaan kartaa inaad weydiiso wax ku saabsan arrimaha sharciga, habraaca magangelyada, shaqada, waxbarashada iyo tababarka, habraaca maamulka, soo celinta gargaarka, caafimaadka, iyo kaalmada wareemka iyo qalabka taageero.

Ma weydiin kartid Goobta soo dhaweynta, tani waa inaad iska diiwaangelisa liiska qaabilaadasoo-dhaweynta.

Fedasil Info Point

The Fedasil Info Point waxay furan tahay Isniinta ilaa Jimcaha, laga bilaabo 9 am ilaa 1 pm.

 

Rue Héger-Bordet 3, 1000 Brussels

 

T: 0800 32 746  (laga bilaabo 1 duhurnimo ilaa 4 galabnimo)