Wareysigaaga gaarka ah ee CGVS/CGRA

Inta lagu jiro wareysiga shakhsiga ah waxaad sharxi doontaa sababta aad uga soo tagtay wadankaagi asalka iyo sababta aadan u awoodin ama aadan u rabin inaad u laabato.

wareysiga ka dhacaya CGVS/CGRA

Wareysiga ka dhacaya CGRS (CGRA/CGVS) waa marxalad aad muhiim ugu ah nidaamkaaga Ilaalinta caalamiga ahSarkaalka ilaalinta waxay ku weydiin doonaan su'aalo badan oo ku saabsan qofka aad tahay, meesha aad ka timid, sababta aad uga soo tagtay dalkaaga iyo sababta aadan u laaban karin. 

Sida wanaagsan loogu diyaargaroobo waraysigan?

  • Isku diyaari waraysiga adiga iyo Qareenkaaga.
  • Isku diyaari maskax ahaan. 
  • Ururi dukumeentiyo iyo cadaymo.
  • U sheeg sheekadaada. Wareysiga gebi ahaanba waa qarsoodi.
  • Wareysigu wuxuu qaadanayaa 3 ilaa 4 saacadood, laakiin sidoo kale wuu ka dheeraan karaa ama ka gaaban karaa.

Waxaad ka heli kartaa macluumaadka faahfaahsan weebsaydhka www.asyluminbelgium.be hoose 'wareysiga labaad'.

Turjubaan

Haddii aad sheegtay intii lagu jiray waraysigaagii ugu horreeyay ee goobta xafiiska socdaalka in aad u baahan tahay Turjumaan, Turjumaan ayaa ka qayb gali doonaa waraysiga CGVS/CGRA. Turjumaanku wuxuu fasiri doonaa  run ahaantii wax kasta oo la sheegay inta lagu jiro wareysiga. Turjumaanku cidna uma sheegi karo waxaad u sheegtay intii lagu jiray waraysiga. Turjumaanku wax saameyn ah kuma laha go'aanka.

Nuqulka waraysiga

Waxaad waydiisan kartaa nuqulka qoran ee waraysiga (Holland ahaan ama Faransiis). Dib waad u eegi kartaa adiga oo kaashanaya qareenkaaga iyo/ama turjumaanka waxaadna samayn kartaa sixid ama kordhin.

Ka daawo muuqaalka ee www.asyluminbelgium.be si aad u aragto sida waraysigu uu u dhaco.