Ereybixinta

A B C D F G H I J K L M N Q R S T W X
C

CGVS/CGRA

Xafiiska Guddoomiyaha Guud ee Qaxootiga iyo Dadka Wadanlaaweyaasha ah. CGVS/CGRA waa hay'ad federal oo madax banaan oo Biljim ah oo u qiimeysa arji kasta ee magangelyada caalamiga ah si gaar ah oo nacayb la'aan ah.