Sida looga codsado magangalyo Belgium?

Haddii aad rabtid inaad codsatid  magangalyo, tallaabada koowaad waa diiwaangelinta codsigaaga.

xarunta soo galootiga
Xarunta soo galootiga

Meesha laga diiwaangeliyo codsigaaga?

  • Haddii aad Belgium joogtid: ee Brussels, xarunta soo galootiga (aan ka dambeynin 8 maalmood imaanshahaaga kadib ee wadanka)
  • Haddii aad la joogtid xaduuda Belgian: ee booliska
  • Haddii laguugu xiro xabsi ama xarunta haynta: ee agaasimaha xabsiga ama xarunta haynta.

Suurtogal ma ahan inaad ku xareysid codsi dibada (tusaale ahaan safaarada Belgian ee dibada) ama i-meel ahaan.

Xafiiska Socdaalka ayaa ah hay'ad dowladeed ee masuulka ka ah diiwaangelinta codsiyada magangalyada caalamiga ah.

Dokumintiyadee ayaad u baahantahay?

Dokuminti walba ee cadeynayo aqoonsigaaga. Waa inaad u keentaa iyaga Xafiiska Socdaalka markii aad iska diiwaangelisid codsigaaga magangalyada caalamiga ah.

Isla markaasna, waxaad gudbin kartaa dhammaan dokumintiyada quseeyo ee lagu cadeynayo inaad u qalantid magangalyada. Haddii aadan haysan wax dokuminti ah, weli waad codsan kartaa magangalyada caalamiga ah.