Raadinta

Qaxooti

Waxaa laguu aqoonsadaa qaxootinimo haddii aad gudbisay codsiga magangelyada caalamiga ah aadna buuxisay shuruudaha Heshiiska Geneva. 

Qaxootiga la aqoonsaday wuxuu helayaa ruqsada deganaanshaha muddo ku xaddidan 5 sano. Ka dib 5 sano, waxaad heli deganaansho joogto ah, haddii aysan CGVS/CGRA kaala noqon xaaladaada inta lagu jiro muddadan.

Taageero maaliyadeed

Bixinta caawimaad iyadoo lagu deeqayo lacag. Tusaale ahaan, CPAS/OCMW waxay go'aansan karaan inay ku siiyaan mushaar haddii aadan haysan hab kugu filan oo aad ugu noolaato si ixtiraam leh.

Safaarad

Safaarad waxay waddan u matashaa waddan kale. Waxaad u aadi kartaa safaarad arrimaha maamulka ama inaad bilowdo habraacyada qaarkood. Magangelyo-doonka iyo qaxootiga ma sameyn karaan midaan.

CPAS / OCMW

Xarunta Dawladda ee Daryeelka Bulshada. Xaaladaha qaarkood, CPAS/OCMW ayaa siisa adeegyada bulshada dadka u baahan. Dawlad hoose ama magaalo kasta oo ku taala Biljimka waxay leedahay CPAS/OCMW u gaar ah oo leh adeegyo kala duwan.

Turjumaan

Qof dhegeysta qofka hadlaya oo hadal ahaan ugu fasira erayadiisa aan qof kale aan fahmeyn luqadda asalka ah.

Xeer-ilaaliyaha Guud

Waa maamulka maxkamaha Biljimka ee dembiyada soo ooga oo ka dalbada ciqaab gaar ah garsoorka.

Xafiiska socdaalka (IO/DVZ/OE)

Adeegga dadweynaha ee mas'uulka ka ah dalka, deganaanshaha, degidda iyo eryidda dadka ajnebiga ah. Waxaad ka diiwaan gelin codsigaaga magangelyada caalamiga ah Xafiiska Socdaalka.

Barakace

Qof ka soo cararay waddankiisa. Dad badan ayaa ka taga gobolkooda waxayna u guuraan gobol ku dhow.

Warqad diiwaangashan

Warqad soo-diruhu helo caddeynta in laga diray xafiiska boostada. Warqadda waxaa badanaa laga soo diraa boosto diiwaangashan haddii ay tahay warqad muhiim ah.

Ganaax

Ganaaxa waa wadar lacag ah lagaaga baahan yahay inaad bixiso haddii aad dembi gashay. Tusaale ahaan: ganaaxa xawli u wadida gaariga.