آیا یک کودک بدون همراه هستی؟

یک فرد زیر سن قانونی (یا شخص زیر 18 سال) هستی و بدون پدر یا مادر یا سرپرست قانونی به بلژیک آمده‌ای؟ در این صورت، کودک خارجی بدون همراه در نظر گرفته می‌شوی.

به عنوان کودک بدون همراه به بلژیک آمدی؟ شما تنها نیستید. افراد مختلفی اینجا هستند که به تو کمک کنند: یک سرپرست، یک وکیل و ناظران در مرکز پذیرش. آن‌ها به تو کمک می‌کنند در مورد آینده خودت تصمیم بگیری و محیطی امن برای تو فراهم می‌کنند.

در بلژیک، اگر زیر 18 سال باشی، کودک (فرد زیر سن قانونی) به حساب می‌آیی. اگر بیشتر از 18 سال سن داشته باشی، بزرگسال هستی. اگر اداره مهاجرت یا خدمات سرپرستی به سن تو شک داشته باشند، از تو می‌خواهند آزمون تعیین سن بدهی.

کودکان بدون همراه

چرا سن تو (زیر 18 سال‌بودن) اینقدر مهم است؟

  • برای روند رسیدگی‌ات لازم است. به عنوان کودک خارجی بدون همراه، می‌توانی روند پناهندگی را آغاز کنی، یا می‌توانی روند اقامت ویژه را شروع کنی.
  • برای سرپرستی‌ات لازم است. خدمات سرپرستی، هر چه سریع‌تر یک سرپرست برایت تعیین می‌کند. سرپرست به تو کمک خواهد کرد و تا زمانی که 18ساله نشده‌ای، در روند پناهندگی به نمایندگی از تو حضور خواهد داشت. باید تو و سرپرستت به وکیل مراجعه کنید و درباره روند رسیدگی پناهندگی‌ات گفت‌و‌گو کنید.
  • برای محل اقامتت‌ لازم است. به عنوان یک کودک، در بخش جداگانه‌ای از مرکز پذیرش با همسالان خود زندگی می‌کنی. ناظران برای تهیۀ غذا، لباس، رفتن به مدرسه و پرکردن اوقات فراغت به تو کمک می‌کنند.
  • برای تماس با خانواده‌ات لازمه. سرپرستت و ناظران به تو کمک خواهند کرد با خانواده خود (دوباره) ارتباط برقرار کنی.

در خطر هستی؟ با شمارۀ اضطراری پلیس تماس بگیر: ۱۱۲ یا ۱۰۱.