در جستجوی خانواده خود هستید

صلیب سرخ به شما کمک می‌کند اعضای خانواده خود را پیدا کنید. صلیب سرخ، با سایر انجمن‌های صلیب سرخ و هلال احمر در سرتاسر جهان و نمایندگان ویژۀ آنها در مناطق گرفتار جنگ همکاری می‌کند.

سرویس «برقراری مجدد پیوندهای خانوادگی» صلیب سرخ، به شما کمک می‌کند پس از مهاجرت، درگیری مسلحانه، بلایای طبیعی یا فجایع انسانی اعضای خانوادۀ خود را پیدا کنید. این سرویس رایگان است.

سرويس برقراری مجدد پیوندهای خانوادگی در موارد زیر به شما کمک می‌کند:

  • جستجوی اعضای مفقود خانواده
  • برقراری ارتباط مجدد با اعضای خانواده

ارتباط با خانواده در مناطق گرفتار جنگ

در مناطق گرفتار جنگ یا گرفتار بلایای طبیعی، کانال‌های ارتباطی مانند تلفن، پست و اینترنت اغلب از کار می‌افتند. از طریق پیامهای صلیب‌سرخ، صلیب‌سرخ کمک می‌کند ارتباط بین مناطق متأثر از جنگ و دنیای بیرون، دوباره برقرار شود.