آزمون تعیین سن چیست؟

وقتی درخواست حمایت بین‌المللی خود را ثبت می‌کنی، باید بگویی چند سال داری. اگر اداره مهاجرت یا خدمات سرپرستی به سن تو شک داشته باشند، از تو خواهند خواست آزمون تعیین سن بدهی.

آزمون تعیین سن

 

آزمون تعیین سن چیست؟

دکتر بیمارستان از دندان‌ها، استخوان ترقوه و مچ دستتعکس رادیوگرافی می‌گیرد. این آزمایش درد ندارد. دکتر عکس‌ها را بررسی کرده و مشخص می‌کند بزرگ‌تر از 18 سال هستی یا کوچک‌تر. براساس نتایج آزمون تعیین سن، خدمات سرپرستی تصمیم می‌گیرد فرد زیر سن قانونی هستی یا نه.

بزرگسال هستی؟

اگر خدمات سرپرستی تشخیص دهد بزرگسال هستی و با این تصمیم موافق نباشی، چه اتفاقی می‌افتد؟ وکیلت می‌تواند (ظرف مدت ۶۰ روز) درخواست تجدید‌نظر بدهد. این روند ممکن است طولانی باشد. اگر درخواست تجدید‌نظر نکنی، یا همچنان منتظر پاسخ هستی، روند پناهندگی را به عنوان یک بزرگسال دنبال می‌کنی.