حریم شخصی و رفع مسئولیت

بیانیه حاضر نحوه پردازش داده‌های شخصی را در ارتباط با استفاده از وب‌سایت‌هایی که Fedasil مسئولیت آنها را بر عهده دارد، شرح می‌دهد.

پردازش داده‌های شخصی

قانون مصوب 8 دسامبر 1992 بلژیک در مورد حفاظت از حریم خصوصی حقوق خاصی در ارتباط با پردازش داده‌های خصوصی اعطا می‌کند. این داده‌ها مواردی هستند که شناسایی مستقیم و غیرمستقیم یک شخص را ممکن می‌سازد. از حالا به بعد، داده‌های شخصی تحت نظارت مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها (GDPR)، مقررات (EU) 2016/679 پارلمان اروپا و شورای مورخ 27 آوریل سال 2016 در باب محافظت از اشخاص حقیقی در ارتباط با پردازش داده‌های شخصی و در باب جابجایی آزاد این داده‌ها نیز قرار خواهد داشت.

Fedasil مسئولیت پردازش داده‌های شخصی شما را که در وب‌سایت‌های www.fedasil.be، www.voluntaryreturn.be و www.fedasilinfo.be جمع‌آوری می‌شود را بر عهده دارد. با مراجعه به وب‌سایت‌هایی که مسئولیت آنها بر عهده Fedasil است، شما می‌پذیرید که داده‌های شخصی شما مطابق با مفاد اعلانیه فعلی پردازش می‌شود.

زمانی‌که داده‌های شخصی خود را در وب‌سایت Fedasil ارائه می‌کنید، به عنوان مثال با پرکردن یک فرم تماس، داده‌های شما تنها برای اهداف نهایی موردنظر و به منظور پاسخ به درخواست شما به بهترین وجه مورد استفاده قرار خواهند گرفت. ما این داده‌ها را هیچگاه به اشخاص ثالث منتقل نخواهیم کرد.

Fedasil تنها از کوکی‌هایی که خطر کمی را برای کاربر وب‌سایت به همراه دارد، استفاده می‌کند. این کوکی‌ها برای ذخیره ترجیحات زبانی و ایجاد آمار کاربرد به صورت ناشناس استفاده می‌شوند.

حقوق فرد مربوطه

مقررات عمومی حفاظت از داده‌های شخصی حقوق ویژه‌ای را در ارتباط با کنترل داده‌های شخصی شهروندان به آنها اعطا می‌کند. هر شهروند از حقوق زیر بهره‌مند است:

اطلاعات و دسترسی به داده‌های شخصی‌شان، حق دریافت یک کپی از آن؛

تصحیح داده‌های شخصی که نادرست هستند یا پاک‌کردن داده‌های شخصی؛

یک محدودسازی در ارتباط با پردازش داده‌های شخصی آنها؛

ارائه اعتراض علیه تصمیم‌گیری و ثبت مشخصات خودکار؛

سودمندی داده‌ها.

شما می‌توانید با پرسیدن سؤالات خود از طریق ایمیل privacy@fedasil.be و یا با تکمیل فرم تماس، این حقوق را نسبت به Fedasil اعمال کنید، ما ظرف مدت یک ماه به سؤال شما پاسخ خواهیم داد.

اقدامات مربوط به حافظت از داده

Fedasil تمام تلاش خود را در ارتباط با تضمین امنیت داده‌هایی که مسئول آن است، بکار خواهد گرفت. در صورت بروز منازعات حقوقی، شکایات را می‌توان از طریق پست الکترونیکی به dpo@fedasil.be یا ناظر محلی بلژیکی که مسئولیت اجرای حفاظت از داده‌ها را بر عهده دارد، ارجاع داد.

ناظر حفاظت از داده‌ها

Rue de la Presse, 35, 1000 Brussels

+32 (0)2 274 48 00

contact(at)apd-gba.be

حق نسخه‌برداری

عکس‌ها: حق نسخه‌برداری عکس‌هایی که در سایت www.fedasilinfo.bebe نشان داده می‌شود در اختیار Fedasil است، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد.

متن‌ها: اطلاعات موجود در www.fedasilinfo.be تابع حق نسخه‌برداری نیستند، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد.

تکثیر: استفاده شخصی از این اطلاعات (متون و عکس‌ها) رایگان و مجاز است، به شرطی که منبع مشخص شده باشد («اطلاعات بدست‌آمده از www.fedasilinfo.be، مرکز اطلاعاتی پناه‌جویان در بلژیک»).

اعلانیه سلب‌مسؤلیت

مسائل مربوط به کیفیت: Fedasil بی‌نهایت نسبت به کیفیت اطلاعات منتشره در وب‌سایت www.fedasilinfo.be حساس است. اگر برخی از اطلاعات منتشرشده در www.fedasilinfo.be نادرست باشد، Fedasil متعهد می‌شود در اسرع وقت آن را اصلاح کند.

مسؤلیت: Fedasil مسؤلیتی در قبال هیچگونه آسیب مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از اطلاعات موجود در این وب‌سایت برعهده نمی‌گیرد.