روند پناهندگی برای کودکان بدون همراه

آیا شما یک کودک خارجی بدون همراه هستید و برای دریافت حفاظت بین‎‌الملل درخواست دادید؟ در اینجا اطلاعات مفیدی درباره روند پناهندگی مشاهده خواهید کرد.

CGRS (CGRA/CGVS)‎ ما درخواست شما را از دفتر پناهندگی دریافت خواهیم کرد. CGRS درخواست پناهندگی شما را بر اساس مصاحبه بررسی خواهد کرد. در طول مصاحبه فرصت دارید توضیح بدهید که چرا برای پناهندگی به بلژیک آمدید.

آماده شدن برای مصاحبه

شما، قیم و وکیل شما یک دعوتنامه برای مصاحبه دریافت خواهید کرد. شما و قیم‎‌تان باید در محل مصاحبه حاضر شوید. بهتر است که وکیلتان هم برای کمک به شما حضور داشته باشد.

پیش از مصاحبه، مطمئن شوید تا حد امکان اطلاعات و مدارک مربوط به

  • هویت و سن شما
  • سفری که به بلژیک داشتید
  • دلیل فرارتان
  • احتمالاً محل اقامت خانواده‎‌تان

را به همراه دارید

CGRS برای بررسی درخواست شما به بهترین وجه ممکن به این اطلاعات نیاز دارد. قیم و وکیل شما در جمع‎‌آوری اطلاعات به شما کمک خواهند کرد.

مصاحبه با کودکان

این مصاحبه چطور پیش خواهد رفت؟

مصاحبه در یک اتاق در ساختمان CGRS واقع در بروکسل برگزار خواهد شد. یک مأمور حفاظت از CGRS با شما مصاحبه خواهد کرد. مأمور حفاظت در مصاحبه با کودکان تجربه دارد و به شما کمک می‎‌کنند داستانتان را به با کلمات خودتان تعریف کنید.

به دلیل اینکه شما هنوز به سن قانونی نرسیدید، CGRS از شما انتظار ندارد پاسخ به تمام سؤالات را بدانید.

بهتر است به جای اینکه درباره موضوعی دروغ بگویید یا داستان سر هم کنید، فقط بگویید چیزی نمی‎‌دانید.

اگر به زبان هلندی یا فرانسوی صحبت نمی‎‌کنید، می‎‌توانید درخواست مترجم بدهید. مترجم اطمینان پیدا می‎‌کند که شما و مأمور حفاظت می‎‌توانید صحبت‎‌های هم را متوجه شوید.

می‎‌توانید درخواست کنید یک شخص مورد اعتماد هم در زمان مصاحبه در کنار شما باشد. این فرد می‎‌تواند هر فرد بزرگسالی باشد که به او اعتماد دارید، برای مثال روانپزشک، معلم یا مددکار اجتماعی.

ممکن است CGRS از یک عضو خانواده هم برای حضور در مصاحبه دعوت کند، برای مثال برادر یا خاله، تا درباره وضعیت شما بیشتر توضیح بدهند.

بررسی

پس از مصاحبه، مأمور حفاظت درخواست شما برای حفاظت بین‎‌الملل را بررسی خواهد کرد.

او عناصر مختلف را در نظر خواهد گرفت:

  • باورپذیر بودن داستانی که گفتید
  • مدارکی که برای اثبات داستان خود جمع‎‌آوری کردید
  • وضعیت کشور مبدأ شما، یا کشوری که در آن اقامت داشتید

CGRS سن، سابقه و نیازهای شما را هم در نظر خواهد گرفت.

CGRS پس از انجام بررسی‎‌ها، تصمیم خود را در یک نامه به اطلاع شما می‎‌رساند. قیم و وکیل شما هم این نامه را دریافت می‎‌کنند.