به مشاوره حقوقی نیاز دارید؟

گاهی فرآیند اخذ مجوز اقامت در بلژیک پیچیده است. حق دارید از یک انجمن یا یک وکیل کمک بخواهید.

مایلم اطلاعات لازم در اختیارم گذاشته شود

اگر مایل هستید درباره وضعیت‌تان نظر مقدماتی اخذ کنید، می‌توانید با موارد زیر تماس بگیرید:

  • انجمن‌ها: انجمن‌های متخصص در قانون اتباع بیگانه می‌توانند وضعیت‌تان را برای شما توضیح دهند و در صورت لزوم شما را به وکیل متخصص ارجاع می‌دهند.
  • مددکار اجتماعی‌تان: اگر در یک مرکز پذیرش هستید، مددکار اجتماعی‌تان می‌تواند اطلاعات لازم را به شما بدهد و شما را به یک انجمن یا وکیل متخصص ارجاع دهد.
  • وکیل: در هر منطقه از کشور، وکلا، خدمات همواره در دسترس را سازمان‌دهی می‌کنند.
  • مرکز عمومی برای رفاه اجتماعی(CPAS/OCMW) نیز خدمات حقوقی همواره در دسترس را سازمان‌دهی می‌کند.
ملاقات با وکیل‌تان

مایلم وکیل داشته باشم

اگر درخواست حمايت بین‌المللی کرده‌اید، می‌توانید از یک وکیل کمک رایگان دریافت کنید. اگر زیر سن قانونی هستید، یک وکیل نمایندگی شما را بر عهده خواهد گرفت.