به مشاوره حقوقی نیاز دارید؟

تقاضای حمایت بین‌المللی (پناهندگی) در بلژیک گاهی اوقات پیچیده است. می‌توانید از مددکار اجتماعی خود، یک انجمن یا وکیل کمک بخواهید.

چه کسی می‌تواند به شما کمک کند؟

  • مددکار اجتماعی شما: اگر در یک مرکز پذیرش ساکن هستید، مددکار اجتماعی شما می‌تواند اطلاعات بیشتری به شما بدهد. او می‌تواند شما را با یک انجمن تخصصی یا یک وکیل در تماس قرار دهد.
  • همچنین یک مرکز عمومی رفاه اجتماعی (CPAS/OCMW) در روزهای مشخصی (ساعات مشاوره) دارد که می‌توانید در مورد حقوق خود مشاوره دریافت کنید.
  • انجمن‌ها. از انجمنی که به پناهجویان و پناهندگان اختصاص دارد می‌توانید کمک بخواهید. یک کارمند به صحبت‌های شما گوش می‌کند و می‌تواند شما را با یک وکیل متخصص در قانون اتباع بیگانه در تماس قرار دهد.
  • یک وکیل. اگر درخواست حمايت بین‌المللی کرده‌اید، می‌توانید از یک وکیل کمک درخواست کنید. برای کسانی که درآمد محدودی دارند، وکیل رایگان است (وکیل تسخیری «pro bono»).

نحوه تماس با وکیل چگونه است؟

دو گزینه وجود دارد:

  • با یک دفتر مساعدت حقوقی (BJB/BAJ) تماس بگیرید - که یک وکیل تسخیری برای شما تعیین می‌کند.
  • خودتان با یک وکیل تسخیری تماس بگیرید. سپس وکیل توافق دفتر مساعدت حقوقی را برای کمک به جویا می‌شود.

به چه مدارکی نیاز دارید؟

شما باید اسناد پشتیبان را داشته باشید:

خودتان با یک وکیل تماس بگیرید

•    در والونی یا بروکسل: https://avocats.be/

printscreen avocats.be
  • در فلاندرز یا بروکسل زندگی می‌کنید: www.advocaat.be
printscreen advocaat.be