فهرست واژگان

م

مددکار اجتماعی

کارمند مرکز پذیرش یا CPAS/OCMW که اطلاعات لازم را در اختیارتان قرار می‌دهد و شما را در طول اقامت‌تان در مرکز پذیرش یا خانۀ متعلق به CPAS/OCMW همراهی می‌کند. اگر دربارۀ روند درخواست‌تان، اقامت‌تان در بلژیک یا بازگشت به کشوری اصلی خودتان سوالی دارید می‌توانید از مددکار اجتماعی‌تان بپرسید.