Keni nevojë për këshilla ligjore?

Kërkesa për mbrojtje ndërkombëtare (azil) në Belgjikë ndonjëherë është e komplikuar. Ju mund t’i kërkoni ndihmë asistentit tuaj social, një shoqate ose një avokati.

Kush mund t’ju ndihmojë?

  • Punonjësi juaj social: nëse po qëndroni në një qendër pritjeje, asistenti juaj social mund t’ju japë më shumë informacion. Ai/ajo mund t’ju vendosë në kontakt me një shoqatë të specializuar ose një avokat.
  • një Qendër Publike për Mirëqenien Sociale (CPAS/OCMW) ka gjithashtu ditë të caktuara (orare konsultimi) kur mund të kërkoni këshilla rreth të drejtave tuaja.
  • Shoqatat. Ju mund t’i kërkoni ndihmë një shoqate të dedikuar për azilkërkuesit dhe refugjatët. Një punonjës do t’ju dëgjojë dhe do t’ju vërë në kontakt me një avokat të specializuar në ligjin për të huajt.
  • Një avokat. Nëse po aplikoni për mbrojtje ndërkombëtare, mund të kërkoni ndihmë nga një avokat. Për personat me të ardhura të kufizuara, avokati është falas (avokat “pro bono”).

Si të të kontaktoni me një avokat?

Ka 2 opsione:

  • Ju kontaktoni me një Zyrë të Ndihmës Ligjore (BJB/BAJ) e cila do të emërojë për ju një avokat pa pagesë.
  • Ju kontaktoni vetë një avokat “pro bono”. Avokati më pas kërkon miratimin e Zyrës së Ndihmës Ligjore për t’ju ndihmuar.

Çfarë dokumentesh ju nevojiten?

Ju duhet të keni dokumente mbështetëse:

Si të kontaktoni vetë me një avokat

•    Në Valonia ose Bruksel > https://avocats.be/

printscreen advocaat.be