Ma u baahantahay talo sharciyeed?

Codashada ilaalinta caalamiga ah (magangelyada) Biljimka mararka qaar waa dhib badan tahay. Waxaad caawimaad weydiisan kartaa kaaliyaha bulshadaada, urur ama qareenka.

Yaa ku caawin karaa?

  • Shaqaalahaaga bulshada: haddii aad joogto xarunta qaabilaadda, waxaad macluumaad badan siin kartaa kaaliyahaaga bulshada. Isaga/iyadda kugu xiriirin karaa urur takhasuus ah ama qareenka.
  • a Fayo qabka Bulshada ee Xarunta Dadweynaha (CPAS/OCMW) ayaa sidoo kale hagajisay (saacadaha la talinta) marka aad weydiisan karto wax ku saabsan xuquuqdaada.
  • Ururada Waxaad caawimaad weydiisan kartaa ururada u xlisan saaran magangelyo doonayaasha iyo qaxootiyada. Shaqaalaha ayaa ku dhagaysan doonaa adiga oo kula xiriirin karaa qareenka ku takhasuusay sharciga ajaaniibta.
  • Qareenka. Haddii aad codsaneyso magangelyada caalamiga ah, waxaad ka heli kartaa caawimaad lacag la'aan ah qareenka. Kuwa uu dakhligooda xadidan yahay, qareenka waa lacag la'aan (qareenka dadweynaha).

Sidee loola xiriiryo qareenka?

Waxaa jiro labo dookh:

  • Waxaad la xiriiraysa xafiiska caawimaada sharciga (BJB/BAJ)  kaas oo ku magacaabi doono qareenka dadweynaha adiga
  • Adiga ayaa la xiriiri karaa qareenka dadweynaha. Qareenka wuxuu ka rabaa heshiis Xafiiska Gargaarka Sharciga si lagu caawiyo adiga.

Waa maxay dukumentiyadda aad u baahan tahay?

Waa inaad heystaa dukumentiyada taageero:

La xiriridaada qareenka

•    Wallonia ama Brussels > https://avocats.be/

printscreen avocats.be
printscreen advocaat.be