اقامت قانونی موقت به دلایل انسان‌دوستانه

حق اقامت ندارید، اما به دلیل خاص نمی‌توانید به کشور مبدأ خود بازگردید. می‌توانید برای اخذ اقامت قانونی موقت به دلایل انسان‌دوستانه درخواستی ارسال کنید.‌ اقامت قانونی موقت یک روش استثنایی است.

مدارک اثبات شرایط استثنایی

برای اخذ اقامت قانونی موقت به دلایل انسان‌دوستانه (9bis) باید ثابت کنید چرا اقامت در بلژیک تنها گزینه پیش روی شما است. این امر می‌تواند به دلایل زیر باشد:

  • روند اقامت شما بیش از حد معمول طول می‌کشد
  • بدون‌کشور هستید
  • بازگشت‌تان به کشور مبدأتان نقض حقوق بشر بین‌المللی است

اداره مهاجرت اختیار دارد تصمیم بگیرد چه کسی اقامت قانونی موقت به دلایل انسان‌دوستانه دریافت می‌کند. درخواست‌ها جداگانه ارزیابی می‌شوند.

شرایط

برای درخواست اقامت قانونی موقت به دلایل انسان‌دوستانه، باید

روند رسيدگی

درخواست اقامت قانونی موقت را باید به شهرداری منطقه‌ای ارسال کنید که خود را در آن ثبت کرده‌اید. شهرداری این درخواست را به اداره مهاجرت می‌فرستد تا تصمیم لازم را اتخاذ کند.

ممکن است درخواست اقامت قانونی موقت به سرعت پردازش شود یا ممکن است بیشتر زمان ببرد. در این بین، حق اقامت و حق کار ندارید. 

CPAS/OCMW از شما پشتیبانی نمی‌کند و حق ندارید از مکان پذیرش Fedasil استفاده کنید. در صورت لزوم، کمک‌های پزشکی فوری دریافت خواهید کرد.

آیا به اطلاعات یا کمک بیشتری نیاز دارید؟

پیش از آغاز روند اقامت قانونی موقت به دلایل انسان‌دوستانه، از یک وکیل درخواست مشاوره حقوقی کنید.