Humanitaire regularisatie

U hebt geen verblijfsrecht gekregen, maar door een specifieke reden kan u niet terug naar uw land van herkomst. U kan een verzoek indienen voor humanitaire regularisatie. Regularisatie is een uitzonderingsprocedure.

Bewijzen van buitengewone omstandigheden

Om een humanitaire regularisatie (9bis) te krijgen, moet u zelf aantonen waarom u niet anders kan dan in België te verblijven. Dit kan zijn omdat:

  • uw verblijfsprocedure uitzonderlijk lang duurt
  • u staatloos bent
  • de terugkeer naar uw land van herkomst in strijd is met de internationale mensenrechten

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft een vrije bevoegdheid om te beslissen wie een humanitaire regularisatie krijgt. Elke aanvraag wordt individueel beoordeeld.

Voorwaarden

Om een regularisatie aan te vragen, moet u

Procedure

U dient uw aanvraag voor regularisatie in bij de gemeente waar u bent ingeschreven. De gemeente stuurt de aanvraag naar de Dienst Vreemdelingenzaken die een beslissing zal nemen.

Een regularisatieaanvraag kan snel behandeld worden, maar kan ook langer duren. Ondertussen hebt u geen verblijfsrecht en geen recht om te werken. 

U krijgt ook geen steun van het OCMW/CPAS en u hebt geen recht op een opvangplaats van Fedasil. U zal, indien nodig, dringende medische hulp krijgen.

Meer info of hulp nodig?

Vraag juridisch advies aan een advocaat voor u de procedure voor humanitaire regularisatie opstart.