Uw persoonlijk gesprek bij het CGVS

Tijdens het persoonlijk gesprek legt u uit waarom u weg bent gegaan uit uw land van herkomst.

Video: voorbereiding tweede gesprek

Het gesprek bij het CGVS is een heel belangrijke stap in uw verzoek om internationale bescherming. Tijdens het gesprek bij het CGVS legt u met alle details uit waarom u thuis bent weggegaan en waarom u bescherming vraagt in België. Het is belangrijk dat u de waarheid vertelt!

Hoe kunt u het gesprek bij het CGVS goed voorbereiden?

Wij raden u aan het gesprek bij het CGVS voor te bereiden samen met uw advocaat of met uw sociaal assistent of met een vereniging. Verzamel alle documenten die als bewijs kunnen dienen.

Tijdens het gesprek zal de medewerker van het CGVS u vragen stellen. Het gesprek kan meerdere uren duren.

Video: tweede gesprek

U moet de waarheid vertellen en alles doen wat u kunt om uw identiteit, uw herkomst en uw reis naar België te bewijzen.

Als u op een vroeger moment in de procedure verkeerde informatie hebt gegeven (bijvoorbeeld over uw identiteit of over de weg die u hebt afgelegd), dan kunt u tijdens het gesprek bij het CGVS nog altijd de waarheid vertellen. Dat is in uw belang.

Als u documenten hebt verzameld die nog niet in uw dossier zitten, dan kunt u die documenten aan het CGVS bezorgen of ze meebrengen naar het gesprek.

Als het nodig is, vertaalt een tolk de vragen die de medewerker van het CGVS stelt. De tolk vertaalt ook uw antwoorden. Het CGVS stelt de tolk aan. De tolk moet de inhoud van het gesprek geheim houden.

Als het CGVS u na het gesprek nog een keer wil ondervragen, zult u een nieuwe oproeping krijgen.

Terwijl u praat, maakt de medewerker van het CGVS aantekeningen. U hebt het recht een kopie te krijgen van wat de medewerker opschrijft. U kunt dan met uw advocaat controleren of wat de medewerker heeft opgeschreven juist is.

U kunt uw opmerkingen naar het CGVS sturen. Vraag raad aan uw advocaat.