مصاحبه شخصی شما در CGVS/CGRA

در طول مصاحبه شخصی، توضیح خواهید داد چرا کشور مبداء (متبوع)تان را ترک کردید و چرا نمی‌توانید یا نمی‌خواهید به آنجا بازگردید.

مصاحبه در CGVS/CGRA

مصاحبه در CGRS (CGRA/CGVS) یک مرحله بسیار مهم در رویه درخواست شما برایحمایت بین‌المللی است. افسر حمایت سؤالات فراوانی در مورد هویت شما، جایی که از آنجا آمده‌اید، دلیل ترک کشورتان و دلیل اینکه نمی‌توانید به آنجا بازگردید، از شما خواهد پرسید. 

چگونه برای این مصاحبه به خوبی آماده شوم؟

  • همراه با وکیل خود برای مصاحبه آماده شوید.
  • از نظر روانی خود را آماده کنید. 
  • اسناد و مدارک را جمع‌آوری کنید.
  • داستان خود را تعریف کنید. مصاحبه کاملاً محرمانه است.
  • مصاحبه ۳ الی ۴ ساعت طول خواهد کشید، ولی ممکن است طولانی‌تر یا کوتاه‌تر باشد.

اطلاعات مفصل‌تر را می‌توانید در وب‌سایت www.asyluminbelgium.be در قسمت «مصاحبه دوم» پیدا کنید.

مترجم شفاهی

اگر در طول مصاحبه خود در اداره مهاجرت گفتید که به یک مترجم شفاهی نیاز دارید، یک مترجم شفاهی در جلسه مصاحبه در CGVS/CGRA حضور خواهد داشت. مترجم شفاهی تقریباً هر چیزی را که در طول مصاحبه گفته می‌شود، ترجمه خواهد کرد. مترجم شفاهی نمی‌تواند در طول مصاحبه به کسی توصیه کند چه چیزی بگوید. مترجم شفاهی هیچ تأثیری بر تصمیم نهایی ندارد.

نسخه مصاحبه

می‌توانید یک نسخه کتبی از مصاحبه (به هلندی یا فرانسوی) درخواست کنید. می‌توانید با کمک وکیل خود و/یا مترجم شفاهی آن را بررسی کنید و اصلاحات یا اضافاتی در آن انجام دهید.

ویدئو موجود در www.asyluminbelgium.be را ببینید تا با نحوه انجام مصاحبه آشنا شوید.