Ereybixinta

A B C D F G H I J K L M N Q R S T W X
Q

Qareenka

Qareenka waa qof ku siin kara talo ku saabsan habraaca magangelyadaada iyo habraacyada kale ee sharciga ah. Qareenka wuu ku matali karaa wuxuuna kugu difaaci karaa gudaha maxkamadda.