Intervista juaj personale në CGVS/CGRA

Gjatë intervistës personale, shpjegoni pse keni lënë vendin tuaj të origjinës.

Intervista tek CGVS/CGRA është një fazë shumë e rëndësishme në procedurën tuaj përmbrojtje nderkombetare. Gjatë kësaj interviste, ju shpjegoni në detaje se pse keni ikur nga shtëpia dhe pse po aplikoni për mbrojtje në Belgjikë. Është e rëndësishme të thuash të vërtetën!

Si të përgatiteni mirë për këtë intervistë?

Ne ju këshillojmë që të përgatiteni për intervistën tuaj, me ndihmën e avokatit tuaj, punojesit tuaj social ose te nje , organizate. Përgatitni të gjitha dokumentet që mund të përdoren si dëshmi.

Ndërtesa e CGVS/CGRA
CGVS/CGRA

Si vazhdon intervista?

Ju shkoni tek zyrat e CGVS/CGRA ne Bruksel në ditën e treguar në ftesën tuaj. Ju i shpjegoni një zyrtari të CGVS/CGRA, sa më shumë detaje që të jetë e mundur, pse keni ikur nga vendi juaj dhe çfarë keni frikë qe mund te ndodhe. Ju mund të flisni lirshëm, kjo intervistë do të mbetet sekrete. Ju mund të sillni avokatin tuaj (kjo është e rekomanduar) ose një person te besuar.

Gjatë intervistës, zyrtari i CGVS/CGRA do t'ju bëjë pyetje. Intervista mund të zgjasë disa orë.

Ju duhet të thoni të vërtetën dhe të bëni gjithçka që mundeni për të vërtetuar identitetin tuaj, origjinën tuaj dhe udhëtimin tuaj në Belgjikë.

Nëse keni dhënë informacione të rreme në çdo fazë të procedurës (per shembull për identitetin ose sfondin tuaj), ende ka kohë për të treguar të vërtetën gjatë intervistës. Është në interesin tuaj.

Nëse keni marrë dokumente që nuk janë ende në dosjen tuaj, ju mund t'i përcillni ato në CGVS/CGRA ose t'i sillni me vete në intervistë.

Nese eshte e nevojshme, nje perkthyes do të përkthejë pyetjet e zyrtarit te CGVS/CGRA. Ai ose ajo gjithashtu do të përkthejë përgjigjet tuaja. Përkthyesi caktohet nga CGVS/CGRA dhe duhet të respektojë fshehtësinë e kësaj interviste.

CGVS/CGRA
Intervista

Nese, pas kesaj interviste, CGVS/CGRA duhet t'ju pyesë sërish, do t'ju dërgojë një ftesë të re.

Zyrtari i CGVS/CGRA do të marrë shënime gjatë kohës që flisni. Ju keni të drejtë të merrni një kopje të këtyre shënimeve, të kontrolloni me avokatin tuaj për të parë nëse ajo që është duke u shënuar është e saktë dhe t'i dërgoni vërejtjet tuaja CGVS/CGRA.

Mos hezitoni të kërkoni këshilla nga avokati juaj.