Ereybixinta

A B C D F G H I J K L M N Q R S T W X
Q

Qaxooti

Waxaa laguu aqoonsadaa qaxootinimo haddii aad gudbisay codsiga magangelyada caalamiga ah aadna buuxisay shuruudaha Heshiiska Geneva. 

Qaxootiga la aqoonsaday wuxuu helayaa ruqsada deganaanshaha muddo ku xaddidan 5 sano. Ka dib 5 sano, waxaad heli deganaansho joogto ah, haddii aysan CGVS/CGRA kaala noqon xaaladaada inta lagu jiro muddadan.