Ereybixinta

A B C D F G H I J K L M N Q R S T W X
G

Ganaax

Ganaaxa waa wadar lacag ah lagaaga baahan yahay inaad bixiso haddii aad dembi gashay. Tusaale ahaan: ganaaxa xawli u wadida gaariga.