Ereybixinta

A B C D F G H I J K L M N Q R S T W X
S

Shahaadada diiwaangelinta (AI) / Kaarka oranjiga ah

Shahaadada diiwaangelinta (AI) or Kaarka oranjiga ah waa shatiga deganaanshaha ku-meelgaarka ah aad hesho marka aad codsato magangelyada caalamiga ah (magangelyo-doon). Shahaadada waxay sidoo kale sheegeysaa inaad aad shaqeyn karto iyo in kale.

Waxaad ka heli kartaa AI dawladda hoose haddii aad buuxiso Lifaaqa 26-aad. Haddii aad gudbisay codsiga xiga, waxaad kaliya heli doontaa AI haddii CGVS/CGRA ku dhawaaqeen codsigaaga in la oggolaan karo.