Ereybixinta

A B C D F G H I J K L M N Q R S T W X
S

Shaqaalaha bulshada

Shaqaale ka tirsan xarunta qaabilaada ama CPAS/OCMW oo ku siinaya macluumaad oo ku wehlinaya inta aad ku sugantahay xarunta qaabilaada ama guriga CPAS/OCMW. Waxaad waydiin kartaa shaqaalaha bulshada su'aalo ku saabsan habraacaaga, joogitaankaaga Biljimka iyo ku noqoshada waddankaaga.