مصاحبه شخصی شما با CGRS

در طول مصاحبه شخصی، توضیح می‎‌دهید که چرا کشور متبوعتان را ترک کردید.

ویدیو: آماده‎‌سازی برای مصاحبه دوم

مصاحبه در CGRS (CGRA/CGVS)‎ یک مرحله بسیار مهم از فرایند حفاظت داخلی شما است. در طول این مصاحبه، به تفصیل و با شرح جزئیات توضیح می‎‌دهید چرا وطنتان را طرک کردید و چرا در بلژیک برای دریافت حفاظت درخواست می‎‌دهید. گفتن حقیقت بسیار مهم است!

چطور باید برای این مصاحبه آماده شد؟

توصیه می‎‌کنیم به کمک وکیل، مددکار اجتماعی یا یک اتحادیه، برای مصاحبه آماده شوید. تمام اسناد مورد نیاز برای اثبات ادعاهای خود را آماده کنید.

در طول مصاحبه، یکی از مسئولان CGRS از شما سؤالاتی خواهد پرسید. این مصاحبه ممکن است چند ساعت طول بکشد.

ویدیو: مصاحبه دوم

باید حقیقت را بگویید و برای اثبات هویت، اصالت و سفرتان به بلژیک، هر کاری که می‎‌توانید انجام بدهید.

اگر در هر مرحله از این روند اطلاعات اشتباه بدهید (برای مثال درباره هویت یا گذشته خود دروغ بگویید)، در طول مصاحبه فرصت دارید که حقیقت را بگویید. به نفع شماست که این کار را بکنید.

اگر اسنادی دریافت کردید که در پرونده شما نیستند، می‎‌توانید آن‎‌ها را برای CGRS ارسال کنید یا همراه خودتان به محل مصاحبه بیاورید.

در صورت لزوم، یک مترجم سؤالات شما مسئول CGRS را برای شما ترجمه خواهد کرد. او پاسخ‎‌های شما را هم ترجمه می‎‌کند. این مترجم از طرف CGRS انتخاب می‎‌شود و باید اطلاعات مصاحبه را کاملاً محرمانه حفظ کند.

اگر پس از این مصاحبه، CGRS (CGRA/CGVS)‎ نیاز پیدا کند دوباره از شما سؤالاتی بپرسد، یک دعوتنامه جدید برایتان ارسال خواهد کرد.

همزمان با صحبت‎‌های شما، مقامات CGRS مطالبی را یادداشت می‎‌کنند. شما حق دارید یک کپی از این یادداشت‎‌ها را دریافت کنید تا آن‎‌ها را با وکیلتان بررسی نموده و ببینید که آیا همه چیز درست یادداشت شده است یا خیر.

می‎‌توانید نظرات خود را به CGRS ارسال کنید.  از وکیل خود مشورت بگیرید.