U woont niet in een opvangcentrum en hebt medische hulp nodig

Als u als asielzoeker niet in een opvangcentrum woont, kan u wel medische hulp krijgen.

visit to a doctor

Wat is medische hulp?

 

 • Een bezoek aan een huisarts als u ziek bent
 • Een bezoek aan de tandarts als u tandpijn hebt
 • Een medisch onderzoek op vraag van de dokter (echografie, RX, scanner)
 • In bepaalde gevallen een operatie en de revalidatie (bijvoorbeeld kinesitherapie)
 • Medicatie op voorschrift van de dokter (apotheker)
 • Andere medische consultaties 

U moet eerst een aanvraag indienen bij de cel Medische kosten van Fedasil vóór u medische hulp zoekt. 

Hoe vraagt u medische hulp?

Enkele dagen voor uw bezoek aan de dokter, het ziekenhuis of de apotheker moet u (of de dokter) een aanvraag indienen bij Fedasil via het online formulier (in het Nederlands, Frans of Engels).

Fedasil onderzoekt of het de kosten betaalt.

Als Fedasil akkoord gaat om de kosten voor medische hulp te betalen, krijgt u een mail met een requisitorium.

U neemt het requisitorium mee naar de dokter, het ziekenhuis of de apotheker.

Na uw bezoek betaalt Fedasil de medische kosten.

Kreeg u thuis een medische factuur terwijl Fedasil verantwoordelijk is?

 

Als u een medische factuur (inclusief aanmaningen of brieven van deurwaarders) thuis krijgt moet u deze brieven zo snel mogelijk naar Fedasil sturen op het volgende adres:


      Cel Medische Kosten 
      Kartuizersstraat 21
      1000 Brussel

 • Voeg het requisitorium toe dat bij de factuur zat. 
 • Als de doktersafspraak met spoed is gemaakt en het niet mogelijk was om op voorhand een requisitorium aan te vragen, voeg dan uw persoonsgegevens toe (rijksregisternummer of OV-nummer). U vindt het rijksregisternummer of OV-nummer op de bijlage 26 die u van de Dienst Vreemdelingenzaken hebt gekregen. 

Fedasil onderzoekt of het de kosten terugbetaalt.

Wilt u een terugbetaling omdat u de kosten rechtstreeks hebt betaald?

 

Voor elke aanvraag tot terugbetaling van medische kosten moet Fedasil over de volgende documenten beschikken: 

 • Originele factuur of een dubbel
 • Bewijs van betaling van de factuur 
 • Kopie van de bankkaart. Let op: als de bankkaart niet op naam van de patiënt staat, moet een brief van de aanvrager worden bijgevoegd waarin hij/zij instemt met de terugbetaling op het opgegeven rekeningnummer.
 • Het requisitorium of uw persoonsgegevens (rijksregisternummer of OV-nummer) indien de afspraak met spoed is gemaakt en het niet mogelijk was vooraf een aanvraag in te dienen.
 • Deze documenten moet u sturen naar Fedasil op het volgende adres:

         Cel Medische Kosten 
         Kartuizersstraat 21
         1000 Brussel


Fedasil onderzoekt of het de kosten terugbetaalt.

Meer info over medische kosten?

Cel Medische Kosten 

Telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag, van 9 tot 12 uur.
02/213 43 00 (NL)
02/213 43 25 (FR)
E-mail: medic@fedasil.be
Adres: Kartuizersstraat 21, 1000 Brussel

Vragen over uw situatie in België?

Naar het Fedasil Info Point kan u  komen met vragen over juridische zaken, uw asielprocedure, werk, onderwijs en opleiding, administratieve procedures, hulp bij terugkeer, medische en psychologische hulp en materiële steun.

U kunt er geen opvangplaats vragen, hiervoor moet u zich inschrijven op de wachtlijst voor opvang.
 

Fedasil Info Point

Het Infopunt van Fedasil is open van maandag tot vrijdag, van 9u tot 13u.


Héger-Bordetstraat 3, 1000 Brussel


T: 0800 32 746  (van 13u tot 16u)

Hebt u dringend hulp nodig of bent u in gevaar? Bel het noodnummer 101 of 112.