Registratie van uw verzoek

Waar moet u uw verzoek laten registreren?

Als u al in België bent, gaat u naar het aanmeldcentrum in Brussel. Daar zegt u dat u in België internationale bescherming wilt vragen.

Het aanmeldcentrum is open van maandag tot vrijdag, u moet zich aanmelden om 8.30 uur ('s ochtends).
Adres aanmeldcentrum: Passendalestraat 2, 1000 Brussel.

Maatregelen tegen het coronavirus
In de wachtrij buiten en in het aanmeldcentrum

  • Hou 1,5 meter afstand van andere mensen 
  • Sta niet in groepjes bij elkaar 
  • Draag verplicht een mondmasker 
  • Was of desinfecteer regelmatig uw handen

Registratie: vragen over uw identiteit en vingerafdrukken

  • Een medewerker van de Dienst Vreemdelingenzaken zal u vragen stellen om te weten wie u bent: uw naam, de datum en de plaats waar u geboren bent, een adres waar de Belgische overheid u kan bereiken.
  • Een medewerker maakt ook een foto van u en neemt uw vingerafdrukken.
  • U moet ook alle documenten voorleggen die uw identiteit bewijzen.

Bij de registratie beslist de Dienst Vreemdelingenzaken in welke taal (Frans of Nederlands) uw procedure zal verlopen.

Medische screening 
Wanneer u in het aanmeldcentrum bent, zal een verpleegkundige controleren of u eventueel besmet bent met het coronavirus. De verpleegkundige zal uw lichaamstemperatuur meten en u enkele vragen stellen over uw gezondheid. Er wordt ook een radiografie genomen van uw longen.

Een opvangplaats 
Na de registratie in het aanmeldcentrum controleert Fedasil of u recht hebt op opvang. Als u recht hebt op opvang, biedt Fedasil u een opvangplaats in een opvangcentrum tijdens het onderzoek van uw asielaanvraag.