U woont in een opvangcentrum en hebt medische hulp nodig

Asielzoekers kunnen de hulp van een dokter vragen.

Als u problemen hebt met uw gezondheid, kan u vragen of u een verpleegkundige of een dokter mag zien. Er is een medisch team in elk opvangcentrum en u kan met dat team een afspraak maken. Als er in uw opvangplaats geen dokter is, geeft men u de naam van een dokter. U mag dan bij die dokter op afspraak gaan.

U moet het bezoek aan de dokter of de verpleegkundige niet betalen. Als u niet bij de dokter van het opvangcentrum gaat, maar bij een andere dokter, dan moet u het bezoek wel betalen. U krijgt de geneesmiddelen die u nodig hebt gratis. De dokter kan beslissen dat u naar een ziekenhuis of naar een gespecialiseerde dokter moet.

De dokters en de verpleegkundigen controleren of u geen besmettelijke ziekte hebt (bijvoorbeeld tuberculose). U krijgt ook de nodige inentingen.

Zwangere vrouwen, baby's en kleine kinderen krijgen extra medische zorgen. U kan hulp krijgen door contact op te nemen met Kind & Gezin (voor het Vlaamse deel van België) of met het ONE (voor het Franstalig deel van België).

Medisch dossier

Alle informatie over uw gezondheid komt in een medisch dossier. U kunt uw medisch dossier raadplegen of een kopie van uw medisch dossier vragen. Als u naar een ander opvangcentrum verhuist, dan bezorgt de dokter uw medisch dossier aan uw nieuwe opvangplaats.

Uw medische informatie wordt beschermd door het beroepsgeheim: Dit betekent dat het medisch team uw medische informatie aan niemand mag meedelen zonder dat u akkoord gaat. Alleen als uw leven in gevaar is, mag het medisch team uw medische informatie wel aan anderen meedelen.