می‌خواهید درخواست پناهندگی خود را متوقف کنید

ممکن است تصمیم بگیرید روند درخواست حمایت بین‌المللی را متوقف کنید.

برخی افراد تمایل دارند پیش از آنکه CGRS (CGVS/CGRA) رأی خود را اعلام کند، روند درخواست حمایت بین‌المللی خود را متوقف کنند. چرا؟ چون در کشور آن‌ها دیگر مشکلی وجود ندارد و می‌خواهند به کشور خود بازگردند، یا به این دلیل که مجوز سکونت در بلژیک را دریافت کرده‌اند (الحاق به خانواده، اقامت قانونی موقت، غیره).

CGVS/CGRA

چگونه روند رسیدگی را متوقف کنیم؟

اگر دیگر نمی‌خواهید به بلژیک درخواست حمایت بدهید، باید به CGVS/CGRA اطلاع دهید. شما تنها فردی هستید که می‌توانید روند رسیدگی خود را متوقف کنید. وکیل شما یا شخص دیگری نمی‌تواند از طرف شما تصمیم بگیرد. 

 باید مدرکی از CGVS/CGRA را پر کنید. از مددکار اجتماعی یا وکیل‌تان برای دریافت و تکمیل این فرم کمک بخواهید. همچنین از آن‌ها بپرسید پیامدهای آن بر اقامت‌تان در بلژیک چیست.

پس از دریافت این مدرک، CGVS/CGRA بلافاصله روند درخواست حمایت را متوقف می‌کند.

عواقب رویه قانون دوبلین
لطفاً توجه داشته باشید: اگر درخواست خود را برای حمایت بین‌المللی در بلژیک متوقف کنید و سپس درخواستی را در کشور دیگری که عضو اتحادیه اروپا است ارائه دهید، قوانین رویه دوبلین اعمال می‌شود. این بدان معناست که بلژیک مسئول رسیدگی به درخواست شما برای حمایت بین‌المللی باقی می‌ماند. اصولاً، کشور اروپایی دیگر شما را به بلژیک بازخواهد گرداند.