U wil uw asielaanvraag stoppen

U kunt beslissen dat u stopt met de procedure om bescherming aan te vragen.

Sommige mensen willen hun verzoek om internationale bescherming stopzetten. Zij willen dus niet wachten op de beslissing van het CGVS. Waarom? Het kan zijn dat er geen problemen meer zijn in hun land en dat zij willen terugkeren. Of zij hebben een verblijfsvergunning in België gekregen, bijvoorbeeld in het kader van gezinshereniging, regularisatie, enzovoort.

CGVS

Hoe de procedure beëindigen? Als u niet langer de bescherming van België wilt vragen, moet u het CGVS verwittigen. U bent de enige die uw procedure kan stoppen. Uw advocaat of iemand anders kan dat niet in uw plaats beslissen. U moet een document van het CGVS invullen. Vraag hulp aan uw sociaal assistent of aan uw advocaat om het document te ontvangen en om het in te vullen. Vraag ook aan uw sociaal assistent of aan uw advocaat wat de gevolgen zijn voor uw verblijf in België.

Wanneer het CGVS uw document ontvangt, stopt het CGVS onmiddellijk de procedure waarmee u bescherming aanvraagt.

Gevolgen Dublin procedure
Opgelet! Als u uw verzoek om internationale bescherming in België stopzet en vervolgens een verzoek indient in een ander land dat lid is van de Europese Unie,  gelden de regels van de Dublin procedure. Dit betekent dat België verantwoordelijk blijft voor de behandeling van uw verzoek om internationale bescherming. Het ander Europees land zal u in principe terugsturen naar België.