Ju dëshironi të ndaloni kërkesën tuaj për azil

Ju mund të vendosni të ndaloni procedurën e aplikimit për mbrojtje ndërkombëtare.

Disa njerëz duan ta ndalojnë procedurën e aplikimit për mbrojtje ndërkombëtare, pa pritur vendimin e CGRS (CGRA/CGVS). Pse? Sepse nuk ka më ndonjë problem në vendin e tyre dhe ata duan të kthehen atje, ose për shkak se ata kanë marrë një leje qëndrimi në Belgjikë (bashkim familjar, ose rregullim, etj).

CGVS/CGRA

Si ta ndaloni procedurën?

Nëse nuk doni më që të aplikoni për mbrojtje nga Belgjika, duhet të njoftoni CGVS/CGRA. Ju jeni i vetmi person që mund ta ndalni procedurën tuaj. Avokati juaj ose një person tjetër nuk mund të vendosë në emrin tuaj. 

Ju duhet të plotësoni një dokument nga CGVS/CGRA. Pyesni për ndihmë punonjësin social ose avokatin tuaj për të marrë dokumentin dhe për ta plotësuar atë. Gjithashtu pyetini ata për pasojat në vendbanimin tuaj në Belgjikë.

Kur CGVS/CGRA merr dokumentin, ata e ndalojnë menjëherë procedurën e aplikimit për mbrojtje.

Pasojat e procedurës së Dublinit
Ju lutemi vini re Nëse e ndaloni kërkesën tuaj për mbrojtje ndërkombëtare në Belgjikë dhe më pas paraqisni një kërkesë në një vend tjetër që është anëtar i Bashkimit Evropian, aplikohen rregullat e procedurës së Dublinit. Kjo do të thotë se Belgjika mbetet përgjegjëse për përpunimin e kërkesës suaj për mbrojtje ndërkombëtare. Në parim, vendi tjetër evropian do t’ju kthejë juve në Belgjikë.