Një vend tjetër europian është përgjegjës për aplikimin tim

Zyra e Emigracionit kontrollon nëse Belgjika ose një vend tjetër evropian do të trajtojë aplikimin tuaj për mbrojtje ndërkombëtare. Kjo quhet 'rregullorja e Dublinit'.

Kur ju aplikoni per mbrojtje nderkombetare ne Belgjike, Zyra e Emigracionit DVZ/OE do të kontrollojë nëse Belgjika është përgjegjëse për shqyrtimin e aplikimit tuaj.

Nëse, sipas rregullave të BE-së (Rregullorja e Dublinit), një tjetër vend europian është përgjegjës, ju do të ktheheni në atë vend në mënyrë që ata të mund të shqyrtojnë aplikimin tuaj.

Cili vend duhet të trajtojë kërkesën time?

  • Si prioritet, vendi ku keni një anëtar të familjes i cili tashmë është njohur si refugjat ose që ka një procedurë në vazhdim.
  • Nëse nuk keni një anëtar të familjes në këtë situatë, vendi përgjegjës është ai ku keni leje qëndrimi ose vizë.
  • Nëse nuk keni vizë ose leje qëndrimi (ju keni hyrë në mënyrë ilegale në territorin e Evropës), vendi përgjegjës është ai përmes të cilit keni hyrë në Europë.

Çfarë ndodh nëse një vend tjetër evropian është përgjegjës për aplikimin tim?

Zyra e Emigracionit DVZ/OE do të kërkojë nga ky vend që të trajtojë aplikimin tuaj për mbrojtje. Nëse vendi përgjegjës pajtohet, Zyra e Emigracionit DVZ/OE do të organizojë udhëtimin tuaj në këtë vend.

Në cilin rast do të jetë Belgjika përgjegjëse për shqyrtimin e aplikimit tim?

  • Nëse nuk ekzistojnë kritere të së drejtës së BE-së (rregullorja e Dublinit) për situatën tuaj
  • Nëse vendi përgjegjës europian refuzon të kujdeset për ju
  • Nëse një shtet tjetër europian është përgjegjës por transferimi juaj nuk ka ndodhur brenda 6 muajve nga pranimi, atëherë Belgjika automatikisht bëhet përgjegjës për aplikimin tuaj.

Nëse Zyra e Emigracionit beson se ju keni "mbijetuar" (dmth. Nuk jeni në adresën që keni dhënë dhe ju nuk mund të gjendeni) ose nëse jeni në burg, kjo periudhë zgjatet.

Nëse jeni një i mitur i huaj i pashoqëruar, rregullat jane te ndryshme.