Fjalor

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Z
C

CGVS / CGRA

Zyra e Komisionerit të Përgjithshëm për Refugjatët dhe Personat pa Shtetësi. CGVS/CGRA është një institucion federal i pavarur belg që shqyrton çdo kërkesë për mbrojtjen ndërkombëtare individualisht dhe pa paragjykim.