Diiwaangelinta codsigaaga

Xafiiska Socdaalka ayaa diiwaangeliya codsigaaga magangelyada caalamiga ah.

Halka laga diiwaangeliyo codsigaaga?

Haddii aad ku sugan tahay Biljimka, aad xarunta imaanshah (ku taala Brussels) oo u sheeg inaad rabto inaad ka codsato badbaado caalami ah (ama magangelyo) Biljimka.

Xarunta imaatinka waxay furan tahay Isniinta ilaa Jimcaha, waa inaad timaaddaa 8:30 subaxnimo (subaxdii).
Cinwaanka xarunta imaanshaha: Rue de Passchendaele 2 – 1000 Brussels

Qiyaasaha looga hortago fayraska corona
Ka jira saf gelida bannaanka iyo xarunta imaanshaha

  • U jirso masaafo dhan 1.5 mitir dadka kale 
  • Ha iskula istaagina koox-koox 
  • Xirnaanshaha maaskarada wejiga waa waajib  
  • Si joogto ah u dhaq ama u jeermis-dil gacmahaaga  

Diiwaangelinta: su'aalaha ku saabsan aqoonsigaaga iyo farahaaga

  • Sarkaal ka socda Xafiiska Socdaalka ayaa ku weydiin doonna su'aalo ku saabsan aqoonsigaaga: magacaaga, taariikhda iyo goobta dhalashadaada, cinwaanka lagaa heli karo iwm.
  • Sarkaal ka socda Xafiiska Socdaalka ayaa sawir iyo faro kaa qaadi doonna
  • Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad bixiso dhammaan dukumentiyada caddaynaya aqoonsigaaga.
  • Inta lagu gudojiro diiwaangelinta, Xafiiska Socdaalka ayaa go'aan ka gaari doonna luuqadda loo isticmaali doono nidaamkaaga (Af-faransiis ama Af-holland)

Baaritaanka caafimaad 

Marka aad joogto xarunta imaanshaha, kalkaali-ye(-so) ayaa baari doonna inaad qabto korona fayras Kaalisada ayaa kaa qaadeyso heerkulkaaga oo ku weydiineyso dhoor su'aalood oo ku saabsan caafimaadkaaga. Sambabadaada sidoo kale raajo ayaa la saarayaa. 

Soo-dhaweynta 

Kadib diiwaangelinta xarunta imaanshaha, Fedasil ayaa baari doonta inaad u-qalanto qaabilaad. Haddii aad xaq u yeelatid soo dhaweynta, Fedasil waxay ku siineysaa meel soo dhaweyn oo xarunta soo dhaweynta iyada oo codsigaaga magangalyada la baarayo.