Diiwaangelinta codsigaaga

Xafiiska Socdaalka ayaa u diiwaangeliyo codsigaaga magangalyada caalamiga ah.

Halkee laga diiwaangaliyaa codsigaaga?

Haddii aad ku sugan tahay dhulka Belgian, aad Xafiiska Hijrada (oo kuyaala Brussels) oo u sheeg inaad jeclaan lahayd inaad codsato badbaado caalami ah (ama magangalyo) gudaha Belgium. 

Xafiiska Hijrada ayaa furan Isniin ilaa Jimce, oo waa inaad joogtaa halkaas 8da subaxnimo (subaxdii).


Cinwaanka Xafiiska Hijrada: Wadada Pacheco 44, 1000 Brussels

Diiwaangelinta: su'aalaha ku saabsan aqoonsigaaga iyo sawirada faraha

  • Sarkaalka ka imaaday Xafiiska Socdaalka ayaa ku weydiinayo su'aalo lagu ogaanayo aqoonsigaaga: magacaaga, taariiqda iyo goobta dhalashada, ciwaanka meesha lagaala soo xiriiri karo iwm.
  • Sarkaal Xafiiska Socdaalka ayaa ku sawirayo oo kaa qaadayo sawirada farahaaga
  • Waxaad sidoo kale u baahantahay inaad bixisid dhammaan dokumintiyada sheegayo aqoonsigaaga.
  • Inta lagu jiro diiwaangelinta, Xafiiska Socdaalka ayaa go’aansanayo luuqada loo isticmaalayo hab raacaaga (Faransiis ama Dutch)

Haddii aad u qalantid soo dhaweynta, Fedasil ayaa ku siineyso goobta soo dhaweynta ee xarunta soo dhaweynta iyada oo codsiga magangalyadaada la baarayo.

Kalkaalisada ayaa kaa qaadeyso heerkulkaaga oo ku weydiineyso dhoor su’aalood ee ku saabsan caafimaadkaaga. Sambabadaada ayaa sidoo kale la Raajeynayaa.