Hoe asiel aanvragen in België?

Als u asiel wilt aanvragen, is de eerste stap de registratie van uw verzoek.

Dienst Vreemdelingenzaken

Waar moet u uw verzoek registreren?

Adres: Pachecolaan 44,100 Brussel (Cube)

  • Als u aan de Belgische grens bent: bij de politie
  • Als u opgesloten bent in een gevangenis of in een gesloten centrum: bij de directeur van de gevangenis of van het gesloten centrum.

Het is niet mogelijk een verzoek in te dienen vanuit het buitenland (bijvoorbeeld in een ambassade van België in een ander land) of via e-mail.

De Dienst Vreemdelingenzaken is de overheidsorganisatie die alle verzoeken om internationale bescherming registreert.

Welke documenten heeft u nodig?

Om het even welk document dat uw identiteit bewijst. U moet dat document meebrengen naar de Dienst Vreemdelingenzaken bij de registratie van uw verzoek om internationale bescherming.

U moet dan ook alle documenten meebrengen om te bewijzen dat u recht hebt op bescherming. Als u geen documenten hebt, kunt u toch nog internationale bescherming vragen.