Casumaadaada CGVS/CGRA

CGVS/CGRA ayaa kugu casumayaan xafiisyadooda ku yaala gudaha Brussels.

Xafiisyada CGRS ee ku yaala Brussels

CGVS/CGRA ayaa kugu casumi doonaan ugu yaraan hal mar wareysi gaar ah.

Sidee ayaan u helayaa casumaadeyda?

CGRS tu waxay ku soo diri doontaa warqada casuumaada boostada ciwaanka aad dooratay ama iimaylka xarunta soo dhawaynta ee aad degan tahay. Haddii aad leedahay qareen, isaga/iyadu waxay heli doonaan nuqul ka mid ah warqadda.

Waa muhiim inaad u sheegto CGVS/CGRA ciwaankaaga saxda ah, si aad u hubiso inaad hesho warqada casuumaada. Haddii aad guurtay, fadlan u soo dir CGVS/CGRA warqad diiwaangashan oo uu ku jirta ciwaanka cusub. Waxaad soo dejisan kartaa foomka ku habboon halkan.

Maxay ka kooban tahay casuumaada?

Casuumaadu wuxuu sheegayaa maalinta iyo wakhtiga aad u baahan tahay inaad tagto Xafiisyada CGVS/CGRA ee ku yaala Brussels si loo dhageysto inta lagu jiro wareysigaaga shaqsiyadeed.

Maxaan sameeyaa haddii aanan awoodin inaan aado ballanta?

Haddii sababo culus ay kaa hor istaagaan inaad timaadid waraysiga, tusaale ahaan waad jirran tahay, waa inaad u sheegtaa CGRS oo aad ku caddaysaa maqnaanshahaaga shahaado gudaha wakhtiga xaddidan ee ku xusan warqadda casuumaada. Markaad sidaas samaynayso, weydii qareenkaaga ama Shaqaalahaaga bulshada caawimaad.