Ereybixinta

A B C D F G H I J K L M N Q R S T W X
W

Wareysiga

Dhageysi dacwo ama la-talin shaqsiyeed. Haddii aad soo gudbisay codsiga magangelyada caalamiga ah, waxaa lagugu martiqaadi doonaa wareysi, marka hore Xafiiska Socdaalka kadibna CGVS/CGRA. Inta lagu jiro wareysiga, waxaa lagu weydiin doonaa su'aalo ay tahay inaad uga jawaabtid si buuxda iyo sida ugu ixtiraamka badan.