Fjalor

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Z
C

CPAS/OCMW

Qendra Publike për Mirëqenie Sociale. Në kushte të caktuara, një CPAS / OCMW ofron shërbime sociale për njerëzit në nevojë. Çdo komunë ose qytet në Belgjikë ka CPAS / OCMW të vet me shërbime të ndryshme.