Procedura e azilit për të miturit e pashoqëruar

A jeni një i mitur i huaj i pashoqëruar dhe keni aplikuar për mbrojtje ndërkombëtare? Ju do të gjeni informacion të dobishëm rreth procedurës së azilit këtu.

CGRS (CGRA/CGVS) do ta marrë aplikimin tuaj nga Zyra e Emigrimit. CGRS do ta shqyrtojë aplikimin tuaj për azil bazuar në një intervistë. Gjatë intervistës ju do të keni mundësinë për të shpjeguar se pse po i kërkoni Belgjikës mbrojtje.

Përgatitja për intervistë

Ju, kujdestari dhe avokati juaj do të merrni një ftesë për intervistë. Ju dhe kujdestari juaj duhet të jeni të pranishëm në intervistë. Gjithashtu është e mira që të keni një avokat që ju asiston.

Para intervistës, sigurohuni që të grumbulloni sa më shumë informacion dhe dokumente që të jetë e mundur, lidhur me

  • identitetin dhe moshën tuaj
  • udhëtimin tuaj në Belgjikë
  • arsyet pse jeni larguar
  • mundësisht vendin e banimit të familjes suaj

CGRS i duhet ky informacion për ta shqyrtuar aplikimin tuaj me sa më shumë detaje. Kujdestari dhe avokati juaj do t'ju ndihmojnë për të grumbulluar këtë informacion.

Intervista për të miturit

Si do të vazhdojë intervista?

Intervista do të mbahet në një dhomë në godinën e CGRS në Bruksel. Një nëpunës i mbrojtjes nga CGRS do t'ju intervistojë. Nëpunësi i mbrojtjes ka përvojë me intervistimin e fëmijëve dhe do t'ju ndihmojë që ta tregoni qartë historinë tuaj me fjalët tuaja.

Për shkak se jeni ende i mitur, CGRS nuk pret nga ju që t'i dini të gjitha përgjigjet e pyetjeve.

Është më mirë të thoni që nuk e dini diçka, sesa të gënjeni apo të trilloni diçka.

Nëse nuk flisni holandisht apo frëngjisht, mund të kërkoni një interpret. Iinterpreti sigurohet që ju dhe nëpunësi i mbrojtjes e kuptoni njëri-tjetrin.

Ju mund të kërkoni gjithashtu që një person i besuar t'ju shoqërojë për intervistën. Ky është një i rritur që i besoni, për shembull një psikolog, mësues ose punonjës social.

CGRS mund të ftojë edhe një pjesëtar të familjes, për shembull vëllain ose hallën tuaj, në intervistë, për të sqaruar situatën.

Shqyrtimi

Pas intervistës, nëpunësi i mbrojtjes do të shqyrtojë aplikimin për mbrojtje ndërkombëtare.

Ai ose ajo do të kontrollojë elemente të ndryshme:

  • besueshmërinë e historisë suaj
  • dokumentet që keni grumbulluar për të mbështetur historinë tuaj
  • situatën në vendin tuaj të origjinës, ose vendit ku po qëndroni

CGRS do të marrë parasysh moshën, sfondin dhe nevojat tuaja.

Pas shqyrtimit, CGRS do t'ju dërgojë një letër me vendimin e tyre. Kujdestari dhe avokati juaj do të marrin të njëjtën letër.