Asielprocedure voor niet-begeleide minderjarigen

Ben je een niet-begeleide minderjarige vreemdeling en heb je een verzoek om internationale bescherming gedaan? Hier vind je nuttige informatie over je asielprocedure.

Het CGVS ontvangt je dossier van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Het CGVS onderzoekt je asielaanvraag op basis van een interview. Tijdens het interview krijg je de kans om uit te leggen waarom je aan België bescherming vraagt.

Bereid je voor op het interview

Jij, je voogd en je advocaat krijgen een uitnodiging voor het interview. Jij en je voogd moeten zeker aanwezig zijn bij het interview. Laat je best ook bijstaan door je advocaat.

Zorg dat je vóór het interview zoveel mogelijk informatie en documenten verzamelt over

  • je identiteit en leeftijd
  • je reis naar België
  • de redenen waarom je gevlucht bent
  • eventueel de verblijfplaats van je familie

Het CGVS heeft die informatie nodig om je verzoek zo grondig mogelijk te behandelen. Je voogd en advocaat helpen je met het verzamelen van die informatie.

Interview met een minderjarige

Hoe verloopt het interview?

Het interview vindt plaats in een lokaal in de gebouwen van het CGVS in Brussel. Een protection officer van het CGVS zal je interviewen. De protection officer heeft ervaring met het interviewen van kinderen en helpt je om je verhaal met je eigen woorden en duidelijk te vertellen.

Omdat je nog minderjarig bent, verwacht het CGVS niet dat je op alle vragen het antwoord weet.

Het is beter te zeggen dat je iets niet weet, dan te liegen of iets te verzinnen.

Als je geen Nederlands of Frans spreekt, kan je een tolk vragen. De tolk zorgt dat jij en de protection officer elkaar goed verstaan.

Je mag ook een vertrouwenspersoon mee vragen voor het interview. Dit is een volwassene die je vertrouwt, bijvoorbeeld een psycholoog, leerkracht of sociaal assistent.

Het CGVS kan ook een familielid, bijvoorbeeld een broer of tante, uitnodigen voor het interview om jouw situatie te verduidelijken.

Het onderzoek

Na het interview onderzoekt de protection officer je verzoek om internationale bescherming.

Hij of zij controleert verschillende elementen:

  • de geloofwaardigheid van je verhaal
  • de documenten die je hebt verzameld om je verhaal te bewijzen
  • de situatie in je land van herkomst of het land waar je verbleef

Het CGVS houdt rekening met je leeftijd, achtergrond en je behoeftes.

Na het onderzoek zal het CGVS je een brief sturen met de beslissing. Je voogd en je advocaat krijgen dezelfde brief.