مسافرت خارج از کشور طی روند رسیدگی

زمانی که درخواست پناهندگی شما در حال بررسی است، نمی‌توانید به خارج از کشور سفر کنید. وقتی وضعیت پناهندگی گرفتید می‌توانید دوباره سفر کنید، اما نه به کشور خودتان.

اجازه ندارید در طول روند پناهندگی سفر کنید

به عنوان متقاضی حمایت بین‌المللی نمی‌توانید بلژیک را در طول روند رسیدگی ترک کنید. چون هنوز اجازه اقامت ندارید. گواهی ثبت‌نام این امکان را به شما نمی‌دهد که به اروپا سفر کنید.

با این حال، هر زمان که بخواهید می‌توانید روند پناهندگی را متوقف کنید تا به کشور‌تان برگردید. Fedasil به شما کمک می‌کند به کشورتان برگردید و هزینۀ پرواز شما را می‌پردازد.

مسافرت به عنوان پناهنده تأییده‌شده

اگر پناهندگی شما تأیید شده است یا حمایت تکمیلی دریافت کرده‌اید، می‌توانید یک‌بار دیگر به خارج از کشور سفر کنید.

اگر پناهنده هستید، نمی‌توانید به کشورتان سفر کنید. اگر به کشورتان سفر کنید، بلژیک می‌تواند وضعیت پناهندگی شما را لغو کند. حقوق‌تان را نیز در اروپا از دست خواهید داد.

برای سفر به چه مدارکی نیاز دارید؟

درخواست گذرنامه آبی‌رنگ

برای تهیه پاسپورت می‌تو‌انید به شهرداری یا شهری درخواست بدهید که در آن ثبت شده‌اید.

برای درخواست پاسپورت به مدارک زیر نیاز دارید:

  • کارت ملی خارجی الکترونیکی
  • عکس پاسپورت که مطابق الزامات عکس پاسپورت‌ باشد
  • گواهی ترکیب خانواده (از شهرداری بپرسید)

گاهی برای سفر به بعضی کشورها، به مدرک دیگری (ویزا) هم نیاز دارید. بررسی کنید برای کشوری که می‌خواهید به آن سفر کنید، ویزا نیاز دارید یا خیر.

آیا می‌خواهید به کشورتان بازگردید؟

به میزها‌ی «بازگشت» Fedasil مراجعه کنید

یا با شماره تلفن رایگان 080032745 تماس بگیرید