Naar het buitenland reizen tijdens de procedure

Tijdens uw asielprocedure mag u niet reizen naar het buitenland. Hebt u het vluchtelingenstatuut gekregen, dan kan u opnieuw reizen, maar niet naar uw land van herkomst.

Reizen tijdens de asielprocedure is niet toegelaten

Als verzoeker om internationale bescherming mag u tijdens uw procedure België niet verlaten. U hebt immers geen verblijfsvergunning. Uw attest van immatriculatie geeft u niet de mogelijkheid om te reizen binnen Europa.

U kan wel op elk moment beslissen om de asielprocedure stop te zetten om terug te keren naar uw land van herkomst. Fedasil helpt u de terugkeer organiseren en betaalt uw vlucht.

Reizen als erkend vluchteling

Als u erkend bent als vluchteling of u hebt subsidiaire bescherming gekregen, dan kan u opnieuw naar het buitenland reizen.

U mag als vluchteling niet reizen naar uw land van herkomst. Als u toch reist naar uw land van herkomst, dan kan België het statuut van vluchteling weer intrekken. U verliest dan uw rechten binnen Europa.

Welke documenten hebt u nodig om te reizen?

  • een geldige elektronische vreemdelingenkaart
  • een reisdocument voor vluchtelingen (blauw paspoort).

Een blauw paspoort aanvragen

U kan een paspoort aanvragen bij de gemeente of stad waar u bent ingeschreven.

U hebt de volgende documenten nodig om uw paspoort aan te vragen:

  • uw elektronische vreemdelingenkaart
  • een pasfoto die voldoet aan de fotovoorschriften voor paspoorten
  • een bewijs van gezinssamenstelling (aan te vragen bij de gemeente)

Soms is er een bijkomende toestemming nodig (een visum) om te reizen naar bepaalde landen. Informeer u of u een visum nodig hebt voor het land waar u naartoe wil reizen.

Wil u terugkeren naar uw land van herkomst?

Ga naar de 'terugkeerloketten' van Fedasil

Of bel het gratis nummer 0800 32 745