Haddii aadan ku nooleyn xarunta qaabilaada

Haddii aadan joogin xarunta qaabilaada inta lagu jiro qiimeynta codsigaaga magangalyo, ma heli doontid wax Taageero maaliyadeed ah. Waxaad xaq u leedahay gargaar caafimaad.

Muddada ay Biljimka ku qiimeynayaan codsigaaga magangelyada caalamiga ah, waxaad ka heli doontaa hoy gudaha qaabilaada, taas oo badanaa ah xarunta qaabilaada Fedasil ama Laanqeyrta Cas (Red Cross). Dawlada Biljimka waxay bixisaa cuntadaada iyo hoygaaga.

Waxaa suurtogal ah inaadan joogin xarunta qaabilaada (baaqa 207 "Lama muujinayo") sababtoo ah

 • Waxaad dooratay inaadan ku noolaan xarunta soo-dhaweynta: waxaad leedahay goob kuu gaar ah ama waxaad aadi kartaa qoyskaaga ama asxaabtaada. Sidaas darteed, waxaad ku nooshahay cinwaan gaar ah.
 • Fedasil kuma siin goob aad degto: xaq uma lihid inaad hesho goob aad degto.

Taageero noocma ah ayaad helaysaa haddii, magangelyo-doon ahaan, aadan ku nooleyn xarunta qaabilaada?

 • Waa inaad cuntadaada iyo masruufkaaga iska bixisaa
 • Waa inaad leedahay taageero dhaqaale oo kuu gaar ah
 • Waxaad xaq u leedahay inaad hesho gargaar caafimaad

Miyaad ka guureysaa guriga? U sheeg adeegyada magangelyada.

Miyaad u guureysaa cinwaan kale oo gaar ah? Xaqiiji inaad u soo dirto ciwaankaaga cusub adeegyada magangelyada (DVZ/OE iyo CGVS/CGRA) adiga oo isticmaalaya foomka.

Su'aal ku saabsan xaaladda Biljimka?
Bilowga Fedasil Info Point waxaad u imaan kartaa inaad weydiiso wax ku saabsan arrimaha sharciga, habraaca magangelyada, shaqada, waxbarashada iyo tababarka, habraaca maamulka, soo celinta gargaarka, caafimaadka iyo kaalmada wareemka iyo qalabka taageero.

Ma weydiin kartid goobta soo dhaweynta, tani waa inaad iska diiwaangelisa liiska sugitaanka soo dhawaynta.

Saacadaha dukaamada furan yihiin

 • Isniinta     9 am - 12 pm
 • Talaado    9 am - 12 pm
 • Arbaco      xiran 
 • Khamiis   9 am - 12 pm
 • Jimco        9 am - 12 pm
 • Sabti          xiran
 • Axad            xiran

Xiriirka