Haddii aadan ku nooleyn xarunta qaabilaada

Haddii aadan joogin xarunta soo dhowaynta inta lagu jiro qiimeynta codsigaaga magangalyo, ma heli doontid wax taageero dhaqaale ah. Waxaad xaq u leedahay gargaar caafimaad.

Muddada ay Biljimka ku qiimeynayaan codsigaaga magangelyada caalamiga ah, waxaad ka heli doontaa hoy gudaha qaabilaada, taas oo badanaa ah xarunta qaabilaada Fedasil ama Laanqeyrta Cas (Red Cross). Dawlada Biljimka waxay bixisaa cuntadaada iyo hoygaaga.

Waxaa suurtogal ah inaadan joogin xarunta qaabilaada (baaqa 207 "Lama muujinayo") sababtoo ah

  • Waxaad dooratay inaadan ku noolaan xarunta soo-dhaweynta: waxaad leedahay goob kuu gaar ah ama waxaad aadi kartaa qoyskaaga ama asxaabtaada. Sidaas darteed, waxaad ku nooshahay cinwaan gaar ah.
  • Fedasil kuma siin goob aad degto: xaq uma lihid inaad hesho goob aad degto.

Taageero noocma ah ayaad helaysaa haddii, magangelyo-doon ahaan, aadan ku nooleyn xarunta qaabilaada?

  • Waa inaad cuntadaada iyo masruufkaaga iska bixisaa
  • Waa inaad leedahay taageero dhaqaale oo kuu gaar ah
  • Waxaad xaq u leedahay inaad hesho gargaar caafimaad

Miyaad ka guureysaa guriga? U sheeg adeegyada magangelyada.

Miyaad u guureysaa cinwaan kale oo gaar ah? Xaqiiji inaad u soo dirto ciwaankaaga cusub adeegyadda mgalanyad (DVZ/OE iyo CGVS/CGRA) adiga oo isticmaalaya foomka.

Miyaad qabtaa su'aal ku saabsan xaaladdaada gudaha Biljimka ama xuquuqdaada qaabilaad?

Xiriirka Info Point

Xarunta soo galootiga ee waxay furan tahay  o oo kaliya ballan.

Taleefan: +32 (0) 2 227 41 51 (laga soo bilaabo 9ka subaxnimo ilaa 12ka duhurkii iyo 2da duhurkii ilaa 5ta galabnimo).

E-mail: dispatching@fedasil.be

Cinwaanka Info Point 

Rue de Passchendaele 2– 1000 Brussels