Ereybixinta

A B C D F G H I J K L M N Q R S T W X
C

Codsadaha joogin xarun qaabilaad

Codsadaha magangelyada caalamiga ah aan joogin xarun qaabilaad, balse jooga cinwaan gaar ah.