در مرکز پذیرش زندگی نمی‌کنید

در مدتی که درخواست پناهندگی شما تحت بررسی است، اگر در یک مرکز پذیرش نمانید، هیچ گونه پشتیبانی مالی دریافت نخواهید کرد. حق دارید از کمک‌های پزشکی استفاده کنید.

در مدتی که بلژیک درخواست شما را برای حمایت بین‌المللی بررسی می‌کند، در یک محل پذیرش اسکان داده خواهید شد که اغلب مرکز پذیرش Fedasil یا صلیب‌سرخ است. دولت بلژیک هزینۀ خورد و خوراک و محل اسکان شما را پرداخت می‌کند.

این امکان وجود دارد که در یک مرکز پذیرش (کد ۲۰۷ «No Show» اقامت نکنید، چون...

  • نمی‌خواهید در یک مرکز پذیرش زندگی کنید: خودتان محل اقامت دارید یا می‌توانید نزد خانواده یا دوستانتان بروید. پس در یک آدرس شخصی زندگی می‌کنید.
  • Fedasil محل پذیرش برای شما شما فراهم نکرد: حق سکونت در محل پذیرش را ندارید.

اگر به عنوان پناه‌جو در یک مرکز پذیرش زندگی نکنید، چه حمایتی دریافت می‌کنید؟

  • خودتان باید غذا و خرجی‌تان را تأمین کنید
  • خودتان باید پشتیبانی مالی خود را فراهم کنید
  • حق دارید از کمک‌های پزشکی استفاده کنید

در حال تغییر محل سکونت خود هستید؟ به خدمات پناهندگی اطلاع دهید.

می‌خواهید به یک آدرس شخصی دیگر نقل مکان کنید؟ فراموش نکنید آدرس جدید‌تان را با استفاده از فرم به خدمات پناهندگی (DVZ/OE و CGVS/CGRA) ارسال کنید.

دربارۀ وضعیت‌تان در بلژیک یا حق پذیرش‌تان سوالی دارید؟

تماس با مرکز اطلاع‌رسانی

مراجعه به دفتر اطلاع‌رسانی در مرکز ورود تنها با وقت ملاقات امکان‌پذیر است.

تلفن: +32 (0) 2 227 41 51  (بین ۹ صبح تا ۱۲ ظهر و از ۲ تا ۵ عصر).

ایمیل: dispatching@fedasil.be

آدرس مرکز اطلاع‌رسانی 

Rue de Passchendaele 2 – 1000 Brussels