U woont niet in een opvangcentrum

Verblijft u tijdens het onderzoek van uw asielaanvraag niet in een opvangcentrum, dan krijgt u geen financiële steun. U hebt wel recht op medische hulp.

De periode dat België uw aanvraag voor internationale bescherming onderzoekt, krijgt u onderdak in een opvangplaats, vaak is dat een opvangcentrum van Fedasil of het Rode Kruis. De Belgische overheid betaalt uw huisvesting en eten.

Het kan zijn dat u niet in een opvangcentrum verblijft (code 207 "No Show") omdat

  • U kiest om niet in een opvangcentrum te wonen: u heeft een eigen woonplaats of u kunt terecht bij familie of vrienden. U woont dus op een privéadres.
  • Fedasil u geen opvangplaats heeft gegeven: u hebt geen recht op een opvangplaats.

Welke steun krijgt u als u als asielzoeker niet in een opvangcentrum woont?

  • U moet zelf voor uw eten en onderhoud zorgen
  • U moet zelf voor financiële ondersteuning zorgen
  • U hebt wel recht op medische hulp

U verhuist? Verwittig zeker de asieldiensten.

Verhuist u naar een ander privéadres? Stuur dan zeker uw nieuw adres door naar de asieldiensten (DVZ en CGVS). Gebruik hiervoor het formulier: Verklaring: Wijziging gekozen woonplaats (NL); Déclaration : changement de domicile élu (FR).

Een vraag over uw situatie in België of over uw recht op opvang?

Infopunt Fedasil

Passendalestraat 2 – 1000 Brussel

Van maandag tot vrijdag, van 8u30 tot 12u30.

 02/227 41 51 (van 9 tot 12 uur en 14 tot 17 uur)

E-mail: dispatching@fedasil.be