መዝገብ ዝርዝር ትርጉም ቃላት

ዕቑብ ስደተኛ

ዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ንምርካብ መመልከቲ ድሕሪ ምቕራብኩም መምዘኒታት ናይ ውዕል ጀኔቫ እተማልኡ ኴንኩም ምስእትርከቡ፡ ከም ዕቑባት ስደተኛታት ተቐባልነት ትረኽቡ። 

ዕቑብ ስደተኛ ካብ 5 ዓመታት ንዘይበዝሕ እዋን ዘገልግል ፍቓድ ነባርነት ይወሃብ። ድሕር`ዞም 5 ዓመታት፡ ትካል CGVS/CGRA ኣብ ሞንጎ ንኵነተ-ሃለዋትኩም እንተዘይሰሪዝዎ፡ ፍቓድ ነባርነት ይወሃበኩም።