Woordenlijst

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
V

Vluchteling

U wordt erkend als vluchteling als u een verzoek tot internationale bescherming hebt gedaan en u aan de voorwaarden van de Conventie van Genève voldoet. 

Een erkend vluchteling krijgt een verblijfsvergunning voor een beperkte periode van 5 jaar. Na 5 jaar krijgt u een definitief verblijf, op voorwaarde dat het CGVS uw statuut in die periode niet heeft ingetrokken.