Aqoonsiga iyo galmada

Noocyada kala duwan waa surtgal qoonsiga jinsiga ee qofka iyo nooca galmada. Waa muhiim ixtiraamka kuwaan kala duwan iyo inay dadka is fahmaan.

Biljimka wuxuu ku daala ixtiraamka iyo aqbalista qof walba aqoonsiga jinsiga  iyo nooca galmada. Si loo qeexo noocyada kala duwan ee aqoonsiga jinsiga iyo nooca galmada, waxaan isticmaalayna, eraga dalladda LGBTQIA+

Calanka qaanso-roobaadka
Calanka qaanso roobaadka wuxuu calaamad u yahay dhammaan bulshada LGBTQIA+

LGBTQIA+ waxay u taagan tahay:
Qaniisad 
Marka qof haweeynay ah loo aqoonsanayo ama qof lab=dheddig midkood aan aheyn, oo galmo ahaan/dareen ahaan uu soo jiito haween kale. 
Qaniis/Laga roonel
Marka qof dareen ahaan/galmo ahaan uu soo jiito dadka ay isku aqoonsiga jinsiga. Erayga inta badan waxaa loo isticmaala raga wax ka raadiya raga kale.
Labojinsiile 
Marka qofka uu dareen ahaan/galmo ahaan u soo jiito rag iyo haween. Soo jiidashadan ayaa isbeddeli kartaa.
Dadka aan lab-dhedig mikood aheyn
Marka qofka uu ku dhasho dabeecadaha galmada ee raga ama haweeney, laakiin dabeeacaha ma waafaqsana sida uu qofka gudaha ka dareemayo (aqoonsiga jinisga/ muujinta jinsiga). Dadka aan lab iyo dhedig aheyn ama dadka lab - dhedig ah ayaa laga qaliin ku soo sameeyn karaa ama qaadan karaa hormono si ay ula qabsadan jinsiga kale, laakiin tani sidaasi ma ahan marwalba. Dadka aan lab iyo dhedig aheyn oo jaceyl inuu labiska sida jinsiga uu jaceyl yahay. 
Dadkadhinaca u jaranjeera/ Isweydiiya 
Marka uu qof gabi ahaanba dareemin qof ahaan toosan. Dadka aan aheyn lab iyo dhedig ama dadka dareema inay ku qanacsan yihiin jinsiga aan la sharrxin ayaa sidoo kale loo aqoonsan karaa dad dhinac u badan. 
IQofka labeebka
qof walba jirkiisa waxaa uu gaar ah u yahay hidasidayaasha galmada, hormonada, hidaha lab iyo dheddiga... Marka uu qof ku dhasho in ka badan hidasidayaasha ama ka yar labada jinsi (lab iyo dhedig), qof waxaa loo aqoonsiga sida qof labeeb ah. 
AGalmo 
Galmo waxaa loola jeeda soo jiidashada uu qofka sameeyo, sameeynin ama qaababka kale ee uu dareemo dadka kale. 
+Ku dar (Plus) 
Ku Dar (Plus) waxaa loola jeeda dhammaan aqoonsiyada jinsiga iyo nooca galmada ee aan weli la sharrxin. Dadka aan loo aqoonsanin nooc gaar ah ayaa sidoo kale la ixtiraama oo la aqbalaa. 

Jinsiga qofka

Ma u baahan tahay macluumaad ama caawimaad dheeraad ah?  Biljimka. waxaa jiro ururada LGBTQIA+ kuwaan oo caawiya dadka soo galootiga ah